Tímová konzultácia

Ponúkame možnosť konzultácie v rámci nášho transdisciplinárneho tímu. Ide o stretnutie s viacerými odborníkmi s otvorenou diskusiou, kde hľadáme najefektívnejšie riešenie pre Váš problém. 

Napríklad, zapojenie podpory psychológom u klienta, ktorý pracuje na svojej fyzickej stránke v rámci fyzioterapie a dostane sa do miesta, kde by bolo vhodné zapojiť psychologickú prácu. Či už je to v rámci integrácie psychického procesu, ktorý práca s telom môže spustiť, alebo keď sa zdá, že práca s telom došla na určitú hranicu, ktorú sa čistou rehabilitáciou nedarí prekonať. Takisto u klienta, u ktorého sa v priebehu psychologickej práce objaví telesný symptóm a javí sa, že by pohľad fyzioterapie a práca s telom mohli priniesť podporu pre terapeutický proces. Diskusie sa zúčastňujete aj Vy a Vaše myšlienky, pocity a potreby sú vypočuté. „Viac hláv, viac synergie.“

 

Zapojenie kolegov z iného odboru do terapeutického procesu je možnosťou voľby a jej využitie zostáva na Vás. Plne rešpektujeme Vaše súkromie a Vaše potreby v terapii. Tímovú konzultáciu a ko-terapiu ponúkame v prípade, že by Vám takýto druh práce dával zmysel pre Vás a pre Vašu terapiu. Samozrejme, v Synergii pracujeme aj individuálnym spôsobom a môžete využívať len jednu špecializovanú službu alebo odborníka.

Profily

Danka
Mgr. Danka Sidorová
Psychologička
Majo
MUDr. Marián Dupkala
Rehabilitačný lekár
ondrej
MUDr. Ondrej Žiak
Lekár, terapeut
Mato
Mgr. Martin Kasman
Fyzioterapeut
Návrat hore