Mgr. Martin Kasman

Fyzioterapeut

O mne

“Informacia nie je vedomosť”

Alber Einstein 

Moja práca fyzioterapeuta je úzko spätá s vlastnou skúsenosťou objavovania pohybu. Jeho pozitívneho ale aj negatívneho vplyvu. Objavovaní pohybu v každodenných činnostiach, ktoré ovplyvňujú ľudské zdravie a formujú osobnosť.  

 

Pohyb som mal dlho spojený hlavne s výkonom a športovou aktivitou. Aspekt pohybu ktorý vychádza často krát z osobnej a vedomej motivácie človeka. Forma pohybu kedy sa snažíme dosiahnuť eleganciu, krásu, výkon. Po štúdiu fyzioterapie som sa začal stretávať aj s opačným pólom. Aspekt patológie pohybu, poruchy, degenerácie pohybového aparátu, štrukturálnych zmien, chorobného procesu v tele. 

 

Následky zranení, úrazu, traumatu. Zmena ktorá bola často krát spôsobená nevedome osobnosťou, povahovou črtou, alebo pôsobením vonkajšieho prostredia v ktorom človek dlhodobo žije. Tieto dva póly ma neustále vedú na ceste fyzioterapeuta. Snažím sa obom porozumieť a hľadať spojitosti ktoré môžu vyvolať nesúlad, nerovnováhu. 

 

V mojej práci ma výrazne ovplyvňuje aj vášeň k výkonnostnému športu. 15 Rokov sa venujem horskej cyklistike a rôznorodému pohybu v horách. Beh, skialpinizmus. Tento svet mi ovplyvnil pohľad na moju prácu s klientom a nielen v teoretickej rovine ukázal čo ho je telo schopne v terapii.   Zároveň si uvedomujem aj vďaka týmto skúsenostiam aké je dôležite mať v terapii odhodlanie a často krát aj určitú dávku sebazaprenia dosiahnuť stanovený cieľ. 

 

Terapia sa nedá nikdy zovšeobecniť.  Každý klient ktorý príde ma za sebou iný priebeh, odlišný pôvod ochorenia, respektíve poruchy. Aj keď sa môže zdať že sa jedná o to isté klinické ochorenie.

Mojim cieľom v terapií je aby sa klient naučil s vlastným telom identifikovať, naučil sa rozpoznávať signály (bolesť, ťah, relaxácia) a rozlišoval čo je adaptácia, čo je pre telo prínosom a čo je už reakcia na poškodenie a traumu. Len zlomok podnetov z tela môžeme vedome vyhodnotiť. 

 

Pri každodenných  aktivitách je veľmi ťažké sústrediť sa na vlastné pochody tela. No formou cvičení mobilizačných a kontaktných techník sa môžeme zamerať, cieliť a trénovať návyky ktoré dajú telu dostatočný priestor na začiatok hojacich procesov.   

Na tomto princípe môžeme často krát identifikovať a riešiť bolestivý stav, odvrátiť možne poškodenie alebo zlepšiť funkciu tela. 

 

Terapií musí klient rozumieť. Stáva sa tak terapia ako určitý nástroj na pochopenie funkcií vlastného tela a príčin vzniku porúch. 

V terapii využívam prvky, mobilizačných techník, ošetrenia fascialneho systému a uvoľnenia neurodynamiky čo najmä používam pri neurologických poruchách. Formy stabilizačných cvičení s využitím poznatkov z oblasti neurofyziologie a vývojovej kineziologie.

 

Po absolvovaní kurzu vojtovej metody som nadobudol užitočné informácie zo sveta detskej fyzioterapie. Táto skúsenosť mi dala komplexný pohľad na dedičné poruchy a vývojové deformity, ktoré si nevedome nesieme do dospelosti a ovplyvnili náš každodenný život. 

 

Vzdelanie kurzy 

  • Slovenska zdravotnícka univerzita, Fakulta Zdravotníctva v Banskej Bystrici 2015
  • Asistent na univerzite FZ SZU katedra fyzioterapie
  • Terapia a diagnostika pohybových porúch v detskom veku- Vojtová metóda 2020
  • Proprioceptívna neuromukulárna facilitácia 2013
  • Senzomotorika a tréning 2015
  • Aplikovaná kineziológia, cvičenie na balančných plochách 2013
  • Terapia pomocou kineziotapu 2011
  • DNS Sport A, B 2018
  • Funkčný tréning a testovanie vo fyzioterapií 2014

 

Fyzioterapia 50min/ 40€

Fyzioterapia 30min/ 25€

Detska fyzioterapia 45min/35€

 

Mgr. Martin Kasman

0910 571 638

 

 

O mne

Náš tím

Danka
Mgr. Danka Sidorová
Psychologička
Majo
MUDr. Marián Dupkala
Rehabilitačný lekár
ondrej
MUDr. Ondrej Žiak
Lekár, terapeut
Mato
Mgr. Martin Kasman
Fyzioterapeut