Mgr. Martin Kasman

Fyzioterapeut

O mne

“Informácia nie je vedomosť.”

Albert Einstein 

Moja práca fyzioterapeuta je úzko spätá s vlastnou skúsenosťou objavovania pohybu. Jeho pozitívneho, ale aj negatívneho vplyvu. Ide o objavovanie pohybu v každodenných činnostiach, ktoré ovplyvňujú ľudské zdravie a formujú osobnosť.

Pohyb som mal dlho spojený najmä  s výkonom a športovou aktivitou. Bol to aspekt pohybu, ktorý vychádzal  z osobnej a vedomej motivácie človeka. Forma pohybu, kedy sa snažíme dosiahnuť eleganciu, krásu, výkon. Po štúdiu fyzioterapie som sa začal stretávať aj s opačným pólom. Aspekt patológie pohybu, ktorý spôsoboval poruchy a degenerácie pohybového aparátu, štrukturálnych zmien, chorobného procesu v tele.

Následky zranení, úrazu, tráum. Zmena, ktorá bola často  spôsobená nevedome osobnosťou, povahovou črtou, alebo pôsobením vonkajšieho prostredia, v ktorom človek dlhodobo žije. Tieto dva póly ma neustále vedú na ceste fyzioterapeuta. Snažím sa obom porozumieť a hľadať spojitosti, ktoré môžu vyvolať nesúlad a nerovnováhu.

V mojej práci ma výrazne ovplyvňuje aj vášeň k výkonnostnému športu. Pätnásť rokov sa venujem horskej cyklistike a rôznorodému pohybu v horách, napríklad beh a skialpinizmus. Tento svet mi ovplyvnil pohľad na moju prácu s klientom:  v praktickej  rovine mi ukázal, čoho je telo schopné v terapii. Zároveň si uvedomujem, aj vďaka týmto skúsenostiam, aké je dôležité mať v terapii odhodlanie a  aj určitú dávku sebazaprenia dosiahnuť stanovený cieľ.

Terapia sa nedá nikdy zovšeobecniť. Každý klient, ktorý príde, ma za sebou iný priebeh, odlišný pôvod ochorenia, respektíve poruchy. Aj keď sa môže zdať, že ide  o to isté klinické ochorenie.

Mojim cieľom v terapii je, aby sa klient naučil s vlastným telom identifikovať, naučil sa rozpoznávať signály (bolesť, ťah, relaxácia) a rozlišoval, čo je adaptácia, čo je pre telo prínosom a čo je už reakcia na poškodenie a traumu. Len zlomok podnetov z tela môžeme vedome vyhodnotiť.

Pri každodenných aktivitách je veľmi ťažké sústrediť sa na vlastné pochody tela. No formou cvičení mobilizačných a kontaktných techník sa môžeme zamerať, cieliť a trénovať návyky, ktoré dajú telu dostatočný priestor na začiatok hojacich procesov.

Na tomto princípe môžeme identifikovať a riešiť bolestivý stav, odvrátiť možné poškodenie alebo zlepšiť funkciu tela.

Terapii musí klient rozumieť. Terapia sa tak stáva ako určitý nástroj na pochopenie funkcií vlastného tela a príčin vzniku porúch.

V terapii využívam prvky mobilizačných techník, ošetrenia fasciálneho systému a uvoľnenia neurodynamiky, čo využívam najmä pri neurologických poruchách. Formy stabilizačných cvičení s využitím poznatkov z oblasti neurofyziológie a vývojovej kineziológie.

Po absolvovaní kurzu Vojtovej metódy som nadobudol užitočné informácie zo sveta detskej fyzioterapie. Táto skúsenosť mi dala komplexný pohľad na dedičné poruchy a vývojové deformity, ktoré si nevedome nesieme do dospelosti a ovplyvnili náš každodenný život.

Vzdelanie a kurzy 

 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta Zdravotníctva v Banskej Bystrici 2015
 • Asistent na Univerzite FZ SZU Katedra fyzioterapie
 • Terapia a diagnostika pohybových porúch v detskom veku- Vojtová metóda 2020
 • Proprioceptívna neuromukulárna facilitácia 2013
 • Senzomotorika a tréning 2015
 • Aplikovaná kineziológia, cvičenie na balančných plochách 2013
 • Terapia pomocou kineziotapu 2011
 • DNS Sport A, B 2018
 • Funkčný tréning a testovanie vo fyzioterapii 2014
 • Neuro-mobilizačná terapia A, B, 2021-2022 (Diagnostika a terapia neurodynamických poruch)
 • Neurologické vyšetrenie vo fyzioterapií 2021
 • Rehabilitácia pacientov s vestibulárnymi poruchami 2023
 • FASCIAL MANIPULATION Stecco, Level 1 2023
 • Detsky kurz-Handling jako Terapie- Fyziobeskyd 2024

Cenník

Úvodná vstupná diagnostika a terapia  60min/ 60€

Fyzioterapia 50 min / 50 €

Zvýhodnený balík fyzioterapia 5x 50min/  225€

Fyzioterapia 30 min / 30 €

Fyziotréning* 50min/ 40€

*fyziotréning je určený pre klientov, ktorí už absolvovali terapie a niesú v akútnom alebo chronickom stave bolesti. Ich zámerom je zvýšenie výkonnosti a ochrana zdravia, prevencia úrazov a bolesti. Ich cieľom je nastaviť pohybový režim do každodenného života ako bežnú súčasť dňa.

Storno podmienky

Zrušenie termínu 24 hodín pred termínom 50%

Zrušenie termínu v deň terapie 100% ceny

Mgr. Martin Kasman

0910 571 638

O mne

Náš tím

Danka

Mgr. Danka Sidorová

Psychologička

Viac info

Majo

MUDr. Marián Dupkala

Rehabilitačný lekár

Viac info

ondrej

MUDr. Ondrej Žiak

Lekár, terapeut

Viac info

Mato

Mgr. Martin Kasman

Fyzioterapeut

Viac info

Návrat hore