O nás

Synergia je grécke slovo pre spolu-prácu alebo spolu-pôsobenie. Označuje ten typ spolupráce, kde výsledný účinok jednotlivých zložiek je väčší ako ich sčítanie. Tak vnímame i spoluprácu v našom tíme. Našou víziou je vytvoriť holistický model starostlivosti o telo aj dušu, kde sa jednotlivé odbornosti vzájomne dopĺňajú, potencujú a kde sú intervencie šité na mieru a potreby každého klienta.

 

Opakované skúsenosti v našich zdanlivo oddelených odboroch nás viedli k pozorovaniu, že pri psychických krízach a sebarozvojovej práci je často nutné doplniť aj nejakú formu práce s telom. A naopak, že práca s telom môže spúšťať intenzívne psychické procesy, ktoré by sa dali dobre integrovať v terapii. Preto nám takáto kombinácia dáva veľký zmysel. Umožňuje nám prepájať a vzájomne dopĺňať starostlivosť o dušu a telo podľa potrieb a vhodnosti. 

 


Rozhodli sme sa vytvoriť priestor pre našu prácu, pre terapiu, pre rozvoj. Pracujeme v koncepte podpory v rámci nášho transdisciplinárneho tímu, ktorého základom je psychologické poradenstvo, terapeutické konzultácie, fyzioterapia a rehabilitácie. Naším zameraním je spájať prístupy v diagnostike a terapii, a tým komplexnejšie poňať ochorenie, dysfunkciu, nerovnováhu či rozvoj klienta. Synergia je o vzájomnom pôsobení z odlišných uhlov pohľadu so spoločným zámerom a cieľom. 

 

Naším cieľom je podpora zdravia formou fyzioterapie, rehabilitácie, individuálnych, rodinných a skupinových terapeutických procesov, možností konzultácie v rámci tímu, vzdelávaním, poradenstvom a zážitkovými workshopmi.

Náš tím

Danka
Mgr. Danka Sidorová
Psychologička
Majo
MUDr. Marián Dupkala
Rehabilitačný lekár
ondrej
MUDr. Ondrej Žiak
Lekár, terapeut
Mato
Mgr. Martin Kasman
Fyzioterapeut
Návrat hore