MUDr. Ondrej Žiak

Lekár, terapeut

“Zmena je možná a objavuje sa vo chvíľach, keď sa človek stáva tým, kým je, a nie keď sa snaží byť niekým, kým nie je. Zmena sa nedeje úsilím a nátlakom, ale paradoxne vtedy, keď si človek dopraje čas a pokúsi sa byť sám sebou, taký aký je.” (Arnold Beisser)

 

O mne: 

Remeslom som lekár a terapeut. 

 

Zdravie vnímam ako dynamickú kvalitu, ktorá sa v čase neustále mení a prispôsobuje kontextu, v ktorom žijeme. Zaujímajú ma prístupy, ktoré podporujú zdravie skrz vlastné samoozdravné a splnomocňujúce procesy a je mi blízky bio-psycho-sociálno-spirituálny alebo holistický model zdravia. 

 

Svoju prax som začal v psychiatrickej nemocnici v Českej republike. Neskôr ma prilákala psychoterapia a multidisciplinárna komunitná spolupráca. Absolvoval som komplexný psychoterapeutický výcvik v integratívnej psychoterapii a niekoľko rokov som pracoval ako lekár, facilitátor a terapeut v multidisciplinárnom terénnom tíme,  kde sme rozvíjali fínsky prístup Otvorený dialóg (Open dialogue). Aktuálne mám tiež rolu lektora kurzov a psychoterapeutického výcviku v Otvorenom dialógu v ČR.  

 

Baví ma objavovať nové miesta vonkajšej aj vnútornej krajiny, pohybovať sa na rozhraní živlov, učiť sa a tvoriť.  Milujem pohyb, kulinárske umenie, lezenie po skalách a mám slabosť na knihy. Som tiež šťastný manžel a otec a k spokojnosti potrebujem komunitu, aj pravidelné dávky samoty. 

 

Terapia:

K psychoterapii som sa postupne dostal cez lekársku a psychiatrickú prax. Ľudia prichádzali so svojimi bolesťami, starosťami, túžbou po zmiernení utrpenia, po zmene, ale aj po porozumení a vypočutí. Začal som si všímať, že dávať diagnózy a určovať liečbu nie vždy stačí, že ťažkosti sú súčasťou života a že neexistuje „všeliek“ na ľudské utrpenie. Postupne som nadobudol presvedčenie, že zmysluplný a spokojný život sa dá viesť navzdory ťažkostiam, ktoré prináša a že to, čo nazýváme symptómy, ktorých sa chceme zbaviť, sú častokrát jedinečné spôsoby žitia v kontexte našich vzťahov, prostredia, komunity a histórie. A tak som našiel zmysel v ochote vydať sa s klientom na cestu sebapoznávania, súcitu a celistvosti.

 

Aj preto ma v terapii, napriek môjmu vzdelaniu a klinickým skúsenostiam, viac ako diagnózy, zaujímajú príbehy. Na symptómy sa pozerám ako na zmysluplné reakcie a „hlasy” našej duše i tela, ktoré volajú po pozornosti. Za najliečivejšie považujem obnovenie vzťahu (spojenia) so sebou samým, so svojimi blízkymi, ale i s komunitou a svetom, v ktorom žijeme. Vychádzam z dialogickej perspektívy, ktorá prináša uvedomenie, že život sa od narodenia až po smrť odohráva v sieti vzťahov a interakcií. 

 

Terapeutický rozhovor chápem ako dialóg, v ktorom sa odohráva množstvo procesov, a to nie len na úrovni slov. Tento proces je zdieľaný, spoluvytváraný a jeho podoba je vždy iná, tvorená v každom jednom stretnutí dvoma jedinečnými ľudmi. Je mi blízka filozofia “umenia života” (Savoir Vivre) v celej jeho rozmanitosti. Preto terapiu vnímam tiež ako dobrodružstvo hľadania spôsobu ako byť tvorcom vlastného života.

 

Cenník:

Individuálne stretnutia – 50 min / 40 €

Párové, rodinné a sieťové stretnutia  – 90 min / 80 €

Nadštandardné služby +10 € (online, stretnutia mimo bežnú pracovnú dobu po-str 9:00-15:00)

 

Možnosť zľavy pri dlhodobej PN, ID alebo z iných dôvodov po dohode

 

Objednaný termín je možné zmeniť/zrušiť 24 hod vopred. V opačnom prípade účtujem storno poplatok v plnej sume.

 

Kontakt:  ondrejziak@synergia-terapia.sk

Náš tím

Danka
Mgr. Danka Sidorová
Psychologička
Majo
MUDr. Marián Dupkala
Rehabilitačný lekár
ondrej
MUDr. Ondrej Žiak
Lekár, terapeut
Mato
Mgr. Martin Kasman
Fyzioterapeut